Menu Zamknij

Żółta woda w kranie – z czego to wynika?

Pojawienie się żółtej wody w kranie może być zaskakującym i niepokojącym zjawiskiem dla mieszkańców. Przyczyny tego problemu mogą być różnorodne, ale najczęściej wynika to z obecności zanieczyszczeń, takich jak rdza, wodorosiarczki żelaza lub manganu, w sieci wodociągowej.

Rdza, która gromadzi się w rurach i instalacjach wodociągowych, może być wypłukiwana do systemu wodociągowego, co powoduje zmianę koloru wody. Podobnie, wodorosiarczki żelaza i manganu, obecne w wodzie gruntowej, mogą być uwalniane i spowodować żółtawy odcień wody.

Innymi przyczynami mogą być korozja metalowych rur wodociągowych, zanieczyszczenia zewnętrzne lub reakcje chemiczne zachodzące w sieci wodociągowej.

Aby rozwiązać problem żółtej wody, zaleca się skontaktowanie się z lokalnym dostawcą wody lub specjalistą ds. wodociągów, który przeprowadzi odpowiednie testy i pomoże ustalić przyczynę oraz podjąć niezbędne działania naprawcze, takie jak czyszczenie lub wymiana zanieczyszczonych elementów systemu wodociągowego.